aktuality

 • Voľná pracovná pozícia: Upratovačka

  • Kvalifikačné požiadavky:
   • základné vzdelanie
   • interné školenie pre vykonávanú pracovnú činnosť v súlade s predpismi spoločnosti
  • Ostatné kvalifikačné alebo osobnostné požiadavky:
   • zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností
   • dostatočná zručnosť pri vykonávaní manuálnej práce
  • Povinnosti:
   • vykonávať práce upratovania podľa pokynov manažéra výroby
   • dodržiavať ostatné nariadenia v spoločnosti, podľa  inštrukcií nadriadených pracovníkov
   • dodržiavať prevádzkové predpisy na zaistenie hygieny výroby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnu ochranu, a predpisov na ochranu životného prostredia
   • počas práce robiť priebežnú kontrolu správnosti vykonávanej činnosti a pri nejasnosti, alebo pochybnosti o správnosti postupu ihneď informovať nadriadených pracovníkov spoločnosti
   • udržiavať pracovisko v čistote a poriadku , dodržiavať požadované hygienické návyky, resp. riadiť sa Vnútropodnikovými pravidlami hygieny
  • Pracovný čas: 6:00 – 14:30 hod.
 • Voľná pracovná pozícia: Operátor balenia výrobkov

  • Kvalifikačné požiadavky:
   • základné vzdelanie
   • interné školenie pre vykonávanú pracovnú činnosť v súlade s predpismi spoločnosti
  • Ostatné kvalifikačné alebo osobnostné požiadavky:
   • zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností
   • dostatočná zručnosť pri vykonávaní manuálnej práce
  • Povinnosti:
   • vykonávať práce upratovania podľa pokynov manažéra výroby
   • dodržiavať ostatné nariadenia v spoločnosti, podľa  inštrukcií nadriadených pracovníkov
   • dodržiavať prevádzkové predpisy na zaistenie hygieny výroby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnu ochranu, a predpisov na ochranu životného prostredia
   • počas práce robiť priebežnú kontrolu správnosti vykonávanej činnosti a pri nejasnosti, alebo pochybnosti o správnosti postupu ihneď informovať nadriadených pracovníkov spoločnosti
   • udržiavať pracovisko v čistote a poriadku , dodržiavať požadované hygienické návyky, resp. riadiť sa Vnútropodnikovými pravidlami hygieny
  • Pracovný čas: skrátený prac. úväzok 6 hod., podľa požiadaviek výroby

Čerstvé pečivo pre vás pečieme už o tretej v noci, expedujeme ho o pol piatej a o šiestej ráno je pripravené vo vašich obchodoch