o nás

Históriu pekárne a mlynu datujeme do prvej hlavnej etapy mlynárskeho vývoja v 20. storočí. Na vedľajšom ramene turca bol v roku 1925 vybudovaný drevený mlyn na vodný pohon s mlynským telesom vybeveným tzv. kamenným zložením. V odbodí pred 2. svetovou vojnou sa v okolí nášho mlynu nachádzalo približne 70 ďalších. Pôvodné mlyny sa skladali z (valcových) mlynských stolíc ktoré zabezpečovali primárnu úlohu – drvenie obilia, a z vysievačov, ktoré preosievali ich produkt na dokonale jemnú múku. Neskôr, v druhej polovici 20. storočia bol pohon prebudovaný na vodné turbíny, ktoré poskytovali vyššiu energetickú výkonnosť v porovnaní s vodnými kolesa.

S postupnou mechanizáciou v druhej polovici 20. storočia došlo k postunému zániku okolitých mlynov a k modernizácií Martinského mlynu a priľahlej pekárne. Tá už od svojho vzniku využíva múku z vlastného mlynu na pečenie tradičných i moderným pekárenských výrobkov. Svojimi výrobkami zásobovala a zásobuje celý Turiec, južnú Oravu, západný Liptov alebo okolie Žiliny a Rajca.

Pekáreň ponúka zákazníkom širokú paletú výrobkov: rôzne druhy chlebov, rožkov, jemného sladkého a slaného pečiva, knedlí a buchiet a ostatných pekárenských výrobkov. Pozrite si sekciu Naše výrobky a zistite viac.

Manažéri kvality i laborantky každý deň kontroluju kvalitu dodávanej múky, relatívny obsah lepku a kvalitu vyrábaných výrobkov. Kontroluje sa ich vizuálna forma, hmotnosť ihneď po upečení, po vychladnutí a aj prípadná prítomnosť cudzích častích. Tiež sa kotroluje spôsob balenia a prepravy výrobkov a ich teplota pred balením, ktorá musí byť nižšia ako 24°C aby nedošlo k zníženiu kvality vyparovaním pár.

Ako dôkaz vynikajúcej kvality vyrábaného pečiva i plnenia prísnych hygienických a bezpečnostých noriem je pekáreň spolu s ďalšími 4 potravinárskymi firmami zo stredného Slovenska od roku 2014 certifikovaná. Vo výrobe chleba, rožkov a pečiva získala certifikát výroby bezpečných potravín anglickou audítorskou spoločnosťou SGS UK Ltd Systems & Services Certification. FSSC 22000 (Food Safety System Certification) Systém certifikovania bezpečných potravín využíva medzinárodné normy a štandardy ISO aby ako nezávislý odborník z tretej strany kontroloval manažovanie kvality vyrábaných potravín na medzinárodnej úrovni. Získanie takéhoto certifikátu môže trvať niekoľko rokov a nezávislí audítori najskôr kontrolujú, či systém riadenia výroby pokrýva všetky náležitosti a možnosti ako zamedziť vyrobeniu zlých výrobkov. Následne sa niekoľko týždňov hĺbkovo venujú kontrole HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – metóde analýzy rizík a kritických kontrolných bodov. Táto metóda neustále monitoruje všetky miesta, kde by mohlo dôjsť k mechanickému, alergologickému, hygienickému alebo mikrobiologickému poškodeniu výrobkov. Audítori následne kontrolujú a sledujú efektívnosť a aplikáciu taktejto kontroly.

V praxi to znamená, že sa kontroluje kvalita surovín z akých bol výrobok vyrobený. Neustále sa kontroluje čistota prostredia, spôsob výroby a použite pracovných strojov a nástrojov, aby sa zamedzilo vstupu cudzích častíc, alebo látok spôsobujúcich alergické reakcie do cesta. Kontroluje sa vzhľad, hmotnosť, teplota a správnosť balenia a prepravy výrobkov. Pracovníci takto certifikovaných potravinárskych firiem využívaju pri práci hygienicky čisté oblečenie, do priestorov výroby nesmú vstupovať s osobnými vecami – mobilmi, špekrami, pohármi, či jedlom, ich vlasy a fúzy musia byť zakryté, na rukách nosia rukavice a v presne definovaných intervaloch si musia dezinfikovať ruky. Hostia majú do takýchto priestorov zakázaný vstup. To všetko zabezpečuje to, aby vaše obľúbene výrobky boli prvotriedne a bezpečne vyrobené.

Čerstvé pečivo pre vás pečieme už o tretej v noci, expedujeme ho o pol piatej a o šiestej ráno je pripravené vo vašich obchodoch